Category Archives: Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên Điều phối dự án

0

THÔNG TIN CÔNG TY SOI.Pro là đơn vị cung cấp gói sản phẩm toàn diện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp. Địa điểm làm việc: Tầng 9, tòa nhà Nam Cường, Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội Thời gian làm việc: sáng 8h30 – 12h00, chiều 13h00 – […]

[TUYỂN DỤNG] CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

0

THÔNG TIN CÔNG TY SOI.Pro là đơn vị cung cấp gói sản phẩm toàn diện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp gồm năm lĩnh vực chính: Khách hàng bí mật, nghiên cứu về chân dung và hành vi người tiêu dùng, kiểm soát thị trường, phần mềm phân tích dữ liệu, đào […]

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING

2

  THÔNG TIN CÔNG TY SOI.Pro là đơn vị cung cấp gói sản phẩm toàn diện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp gồm năm lĩnh vực chính: Khách hàng bí mật, nghiên cứu về chân dung và hành vi người tiêu dùng, kiểm soát thị trường, phần mềm phân tích dữ liệu, […]

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

0

THÔNG TIN CÔNG TY SOI.Pro là đơn vị cung cấp gói sản phẩm toàn diện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp gồm năm lĩnh vực chính: Khách hàng bí mật, nghiên cứu về chân dung và hành vi người tiêu dùng, kiểm soát thị trường, phần mềm phân tích dữ liệu, đào […]

TUYỂN DỤNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG QUA TỔNG ĐÀI

0

THÔNG TIN CÔNG TY SOI.Pro là đơn vị cung cấp gói sản phẩm toàn diện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp gồm năm lĩnh vực chính: Khách hàng bí mật, nghiên cứu về chân dung và hành vi người tiêu dùng, kiểm soát thị trường, phần mềm phân tích dữ liệu, đào [...]

SOI.Pro tuyển dụng: Điều phối dự án

0

THÔNG TIN CÔNG TY SOI.Pro là đơn vị cung cấp gói sản phẩm toàn diện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp. Địa điểm làm việc: Tầng 8, tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy Thời gian làm việc: sáng 8h00 – 12h00, […]

SOI.Pro tuyển dụng tháng 04/2019: Điều phối dự án

0

? ? ? THÔNG TIN CÔNG TY ? ? ? SOI.Pro là đơn vị cung cấp gói sản phẩm toàn diện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp gồm ba lĩnh vực chính: Khách hàng bí mật, khảo sát khách hàng, và đào tạo dịch vụ khách hàng. Địa điểm làm việc: Tầng 8, tòa nhà […]

SOI.PRO TUYỂN DỤNG ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN

0

? ? ? THÔNG TIN CÔNG TY ? ? ? SOI.Pro là đơn vị cung cấp gói sản phẩm toàn diện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp gồm ba lĩnh vực chính: Khách hàng bí mật, khảo sát khách hàng, và đào tạo dịch vụ khách hàng. Địa chỉ: […]

SOI.PRO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG – MARKETING

1

SOI. PRO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG – MARKETING NHIỆM VỤ CHÍNH Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và cập nhật các kênh truyền thông của công ty Chịu trách nhiệm và lên kế hoạch cho các chiến dịch truyền thông của công ty theo quý/ năm trên các kênh truyền thông truyền thống […]

Tuyển dụng Quý 2 – 2018

2

SOI.PRO tuyển dụng 02 vị trí sau đây trong Quý 02/2018. A. KẾ TOÁN TỔNG HỢP       1. NHIỆM VỤ CHÍNH Chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán bao gồm:       a. Kế toán nội bộ: Kiểm tra các chứng từ trước khi lập thủ tục thu […]

Tuyển dụng Quý 1 – 2018

4

SOI.PRO tuyển dụng 03 vị trí sau đây trong Quý 1/2018. A. ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN (Project Coordinator) NHIỆM VỤ CHÍNH: Đại diện SOI.Pro trong việc giao tiếp với khách hàng của dự án được phân công. Thu nhận thông tin phản hồi, chăm sóc khách hàng và duy trì mối quan hệ với khách hàng Lập […]