Kiểm soát thị trường (Retail Audit)


Giúp doanh nghiệp thu thập, phân tích các thông tin về tình hình hàng hóa, nhận diện hình ảnh của thương hiệu tại các điểm bán lẻ; kiểm soát việc tuân thủ thỏa thuận giữa doanh nghiệp và các kênh phân phối.

Các nhóm Kiểm soát viên của SOI.Pro sẽ thực hiện việc thu thập thông tin và hỉnh ảnh tại các điểm phân phối/bán lẻ của Doanh nghiệp nhằm kiểm tra việc tuân thủ các tiêu chuẩn như đã cam kết của các kênh phân phối với thương hiệu, bao gồm:

1. Các thông tin về hàng hóa/sản phẩm:

  • Lượng hàng tồn kho
  • Lượng hàng đã nhập/ lượng hàng bán hết
  • Không gian trưng bày sản phẩm
  • Tình trạng sản phẩm: Vị trí trưng bày, khoảng cách giữa các sản phẩm
  • Giá bán

2. Thông tin về các chương trình thúc đẩy bán hàng

  • Hình thức khuyến mãi đang được sử dụng (hàng mẫu, giá dùng thử, giá ưu đãi, quà tặng…)
  • Thời gian thực hiện khuyến mãi
  • Tình hình sắp đặt POSM
  • Doanh số từ khuyến mãi

Và các nội dung theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng thiết lập chương trình hợp tác cụ thể!

 

0
Project Description

Nghiên cứu cho thấy, các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Khách hàng bí mật và công khai việc sử dụng dịch vụ này tới các nhân viên đã góp phần giúp nhân viên thực hiện nghiêm túc hơn các quy trình dịch vụ khách hàng.

Một số nhân viên sẽ cảm thấy căng thẳng khi biết thông tin này. Do vậy, lãnh đạo doanh nghiệp nên cho thấy nhân viên sẽ chỉ bị trừng phạt khi có thái độ sai trái. Những khiếm khuyết khác sẽ được bù đắp qua các chương trình đào tạo định kỳ. Vì thế, Khách hàng Bí mật là chương trình hữu ích với cả doanh nghiệp và nhân viên. Điều đó có tính khích lệ rất lớn và thúc đẩy sự gắn kết!

Các dịch vụ khác của chúng tôi:

Dịch vụ Khách hàng bí mật

Dịch vụ Khảo sát thị trường

Dịch vụ Dịch vụ Audit / Kiểm soát thị trường

Dịch vụ Cung cấp phần mềm dữ liệu kèm theo dịch vụ

Dịch vụ Đào tạo dịch vụ khách hàng