Nghiên cứu về chân dung và hành vi người tiêu dùng (Consumerization)


“Bước đầu tiên để thỏa mãn khách hàng là hiểu rõ nhu cầu của họ!”

Giúp doanh nghiệp nhận biết được hành vi/thói quen sử dụng sản phẩm/ngành hàng; động lực và rào cản tới với thương hiệu; sự hài lòng và những nhu cầu chưa được đáp ứng của những người trực tiếp đem lại giá trị cho doanh nghiệp.

Dựa vào mục tiêu của Doanh nghiệp, SOI.Pro với vai trò chuyên gia sẽ đưa ra các ý tưởng và hình thức khảo sát phù hợp nhất để Doanh nghiệp lựa chọn, bao gồm:

Hình thức

Mục đích

Khảo sát định tính:

 • Phỏng vấn nhóm – Focus group
 • Phỏng vấn sâu – Indepth interview
 • Tìm hiểu một cách sâu sắc cái gì, tại sao, dự đoán, suy luận;
 • Tìm hiểu quan điểm, động lực, rào cản;
 • Giúp hình thành nên các giả thuyết, tính chất sẽ được định lượng sau này;
 • Giúp giải thích thêm những thông tin có được từ nghiên cứu định lượng.
Khảo sát định lượng:

 • Phỏng vấn tại nhà
 • Phỏng vấn tại chỗ (tại điểm bán, cửa hàng, siêu thị…)
 • Phỏng vấn qua điện thoại
 • Khảo sát trực tuyến
 • Trả lời các câu hỏi “bao nhiêu” về thử nghiệm – đo lường – đánh giá và tầm quan trọng của các tính chất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng thiết lập chương trình hợp tác cụ thể!

Gợi ý!

 

Dịch vụ khách hàng được đánh giá là tốt khi đáp ứng được hoặc vượt quá sự kỳ vọng của khách hàng. Nhiều khách hàng đã có kỳ vọng ban đầu, dù chưa một lần giao tiếp với doanh nghiệp. Vì thế, cần luôn phục vụ khách hàng ở chất lượng tốt nhất!

Hãy giao tiếp với khách hàng bất kỳ khi nào có thể, để hiểu rõ hơn nhu cầu và kỳ vọng của họ. Tỉ phú Ross Perot từng nhận xét: “Hãy dành thời gian nói chuyện trực tiếp với khách hàng. Bạn sẽ thấy vô cùng ngạc nhiên rằng tại sao rất ít công ty làm thế.”

Các dịch vụ khác của chúng tôi:

Dịch vụ Khách hàng bí mật

Dịch vụ Khảo sát thị trường

Dịch vụ Dịch vụ Audit / Kiểm soát thị trường

Dịch vụ Cung cấp phần mềm dữ liệu kèm theo dịch vụ

Dịch vụ Đào tạo dịch vụ khách hàng