Hỗ trợ nhân sự cho Tổng đài chăm sóc khách hàng


Tổng đài chăm sóc khách hàng (Call center) cũng một điểm chạm quan trọng của doanh nghiệp để khẳng định thương hiệu khi tiếp cận khách hàng, tạo mối quan hệ gắn khăng khít, lâu dài một cách chuyên nghiệp. Do vậy, SOI.Pro cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nhân sự cho các Tổng đài điện thoại để giúp doanh nghiệp thể đào tạo lựa chọn được nhân sự tố chất phù hợp với vai trò này. 

Call Center nơi tiếp nhận mọi cuộc gọi đến, t đó nhân viên thể xử một cách dễ dàng nhanh chóng các vấn đề khách hàng gặp phải. Nhờ đó, thể gia tăng doanh số do tư vấn bán hàng hoặc giữ chân khách hàng trung thành khi đáp ứng được yêu cầu của họ 

Screen Shot 2022-04-14 at 09.38.07

Các dịch vụ hỗ trợ của SOI.Pro cũng giúp cho Tổng đài điện thoại của doanh nghiệp thể tiết kiệm chi phí nhân sự, quản vận hành hệ thống 

Những dịch vụ hỗ trợ Tổng đài điện thoại sẽ giúp doanh nghiệp thể tập trung hơn vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, nâng cao hiệu suất làm việc, giảm thiểu chi phí rủi ro cho doanh nghiệp, đặc biệt để chăm sóc khách hàng tốt hơn. 

Bạn có biết?

Theo nghiên cứu của chúng tôi, gần 10% khách hàng doanh nghiệp tìm đến các ngân hàng thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng. 

Đây là một kênh quan trọng không chỉ để giới thiệu sản phẩm với khách hàng mới mà còn tạo ra nền tảng để khách hàng hiện tại giao tiếp với doanh nghiệp, giải quyết vấn đề của khách hàng, khiến khách hàng hài lòng và ủng hộ thương hiệu. 

Do vậy, các nhân sự của tổng đài cần phải được trang bị đầy đủ kỹ năng và có được những tố chất phù hợp khi thực hiện nhiệm vụ này! Hãy liên hệ để SOI.Pro có thể trợ giúp. 

Các dịch vụ khác của chúng tôi:

Khách hàng bí mật trên nền tảng đa kênh

Khảo sát độ hài lòng của khách hàng

Đánh giá và xây dựng quy trình Trải nghiệm Khách hàng tại từng điểm chạm

Phần mềm đánh giá, theo dõi chất lượng dịch vụ

Đào tạo dịch vụ khách hàng

Hỗ trợ nhân sự cho tổng đài chăm sóc khách hàng