Khách hàng bí mật (Mystery Shoppers)


“Khách hàng bỏ rơi doanh nghiệp vì những điều đơn giản nhất!”

“Khách hàng bí mật” còn được coi là hình thức “cảnh báo sớm”, giúp các doanh nghiệp nhận diện những tồn tại trong dịch vụ khách hàng của mình trước khi những hạn chế đó gây ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp và làm mất đi những khách hàng mới và cả khách hàng thân thiết.

Chương trình khách hàng bí mật của SOI.Pro cung cấp các gói khảo sát và đánh giá theo tiêu chí riêng cho từng doanh nghiệp với các nhu cầu khác nhau. Quy trình và cách thức đánh giá sẽ được “may đo” dựa và yêu cầu, tiêu chí và quy định của mỗi doanh nghiệp cho từng công ty kết hợp với những yếu tố nền tảng của một dịch vụ khách hàng đẳng cấp.

Trong vai các khách hàng bình thường, đội ngũ được đào tạo kĩ lưỡng thuộc chương trình khách hàng bí mật của SOI.Pro sẽ quan sát các yếu tố tác động tới sự hài lòng của khách hàng như diện mạo, thần thái, mức độ nhiệt tình với công việc và hiểu biết chuyên môn của các giao dịch viên. Các kết quả khảo sát sẽ được thống kê định kỳ gửi tới ban lãnh đạo của doanh nghiệp

Những lợi ích từ chương trình khách hàng bí mật

  • Giúp cảnh báo và nhận diện những bất ổn trong dịch vụ khách hàng.
  • Nâng cao kỹ năng phục vụ khách hàng, nhân rộng những trường hợp tiêu biểu.
  • Tạo cho nhân viên luôn trong tâm thế phục vụ khách hàng theo tiêu chí chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp đề ra.
  • Cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng.
  • Xây dựng tính thống nhất và duy trì dịch vụ đẳng cấp trên toàn hệ thống.

Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng thiết lập chương trình hợp tác cụ thể!

 

 

Gợi ý!

Nghiên cứu cho thấy, các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Khách hàng bí mật và công khai việc sử dụng dịch vụ này tới các nhân viên đã góp phần giúp nhân viên thực hiện nghiêm túc hơn các quy trình dịch vụ khách hàng.

Một số nhân viên sẽ cảm thấy căng thẳng khi biết thông tin này. Do vậy, lãnh đạo doanh nghiệp nên cho thấy nhân viên sẽ chỉ bị trừng phạt khi có thái độ sai trái. Những khiếm khuyết khác sẽ được bù đắp qua các chương trình đào tạo định kỳ. Vì thế, Khách hàng Bí mật là chương trình hữu ích với cả doanh nghiệp và nhân viên. Điều đó có tính khích lệ rất lớn và thúc đẩy sự gắn kết!

Các dịch vụ khác của chúng tôi:

Dịch vụ Khách hàng bí mật

Dịch vụ Khảo sát thị trường

Dịch vụ Dịch vụ Audit / Kiểm soát thị trường

Dịch vụ Cung cấp phần mềm dữ liệu kèm theo dịch vụ

Dịch vụ Đào tạo dịch vụ khách hàng