Monthly Archives: May 2016

Làm lãnh đạo, ‘chê’ sao cho khéo

0

Nhân viên có biểu hiện năng lực làm việc đi xuống, vậy trên cương vị là nhà lãnh đạo, bạn cần phải xử lý tình huống này như thế nào để vừa tạo động lực cho họ vừa tránh rơi vào tình huống khó xử? Bạn đang băn khoăn về việc biểu hiện làm việc […]