Monthly Archives: June 2017

3 cách để khách hàng tin tưởng vào bạn

0

Niềm tin chính là chìa khóa để bạn có được những khách hàng trung thành. Tuy nhiên trên thực tế, việc lấy được lòng tin từ khách hàng tiềm năng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Chẳng thật ra sao khi có nhiều người bán hàng sử dụng các phương pháp tiếp cận […]