Monthly Archives: April 2018

Tuyển dụng Quý 2 – 2018

2

SOI.PRO tuyển dụng 02 vị trí sau đây trong Quý 02/2018. A. KẾ TOÁN TỔNG HỢP       1. NHIỆM VỤ CHÍNH Chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán bao gồm:       a. Kế toán nội bộ: Kiểm tra các chứng từ trước khi lập thủ tục thu […]