Monthly Archives: May 2018

SOI.PRO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG – MARKETING

1

SOI. PRO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG – MARKETING NHIỆM VỤ CHÍNH Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và cập nhật các kênh truyền thông của công ty Chịu trách nhiệm và lên kế hoạch cho các chiến dịch truyền thông của công ty theo quý/ năm trên các kênh truyền thông truyền thống […]