Monthly Archives: April 2019

SOI.Pro tuyển dụng tháng 04/2019: Điều phối dự án

0

? ? ? THÔNG TIN CÔNG TY ? ? ? SOI.Pro là đơn vị cung cấp gói sản phẩm toàn diện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp gồm ba lĩnh vực chính: Khách hàng bí mật, khảo sát khách hàng, và đào tạo dịch vụ khách hàng. Địa điểm làm việc: Tầng 8, tòa nhà […]