Dịch vụ khách hàng – Những con số biết nói


Để làm hài lòng khách hàng, trước hết bạn cần hiểu khách hàng của mình đang nghĩ gì. Và không tốn bất kỳ chi phí khảo sát nào, trong nội dung newsletter dưới đây, SOI.Pro sẽ giúp bạn điều đó.  Những con số thống kê về dịch vụ khách hàng được  thực hiện bởi các tổ chức uy tín trên thế giới hi vọng sẽ hữu ích với bạn, giúp bạn hoạch định hiệu quả chiến lược dịch vụ khách hàng cho Doanh nghiệp.

20 Customer Service facts and statistics_Edit2 MChimp3 copy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *