Monthly Archives: June 2018

4 kiểu khách hàng “khó tính” điển hình

0

4 kiểu khách hàng “khó tính” điển hình. Khách hàng là những người đang trải nghiệm sản phẩm cũng như quá trình mua sắm vậy nên, đối với mỗi người, nhận định của họ về doanh nghiệp luôn khác nhau, cách họ hình dung vấn đề và giải quyết sự cố cũng sẽ khác nhau. […]

SOI.PRO TUYỂN DỤNG ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN

0

? ? ? THÔNG TIN CÔNG TY ? ? ? SOI.Pro là đơn vị cung cấp gói sản phẩm toàn diện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp gồm ba lĩnh vực chính: Khách hàng bí mật, khảo sát khách hàng, và đào tạo dịch vụ khách hàng. Địa chỉ: […]

Dịch vụ khách hàng – Những con số biết nói

0

Để làm hài lòng khách hàng, trước hết bạn cần hiểu khách hàng của mình đang nghĩ gì. Và không tốn bất kỳ chi phí khảo sát nào, trong nội dung newsletter dưới đây, SOI.Pro sẽ giúp bạn điều đó.  Những con số thống kê về dịch vụ khách hàng được  thực hiện bởi các tổ chức […]