7 Điểm Chạm Trong Hành Trình Trải Nghiệm Khách Hàng


Hành trình trải nghiệm khách hàng là công cụ giúp doanh nghiệp tái hiện quá trình từ khi khách hàng tìm hiểu, đánh giá, mua hàng và trở thành khách hàng trung thành. Xác định các điểm tiếp xúc của khách hàng với doanh nghiệp trên hành trình trải nghiệm là cơ sở để doanh nghiệp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong newsletter số này, SOI.Pro mời bạn tham khảo nội dung sau đây, giúp bạn dễ dàng hình dung về một hành trình trải nghiệm khách hàng điển hình.

soi

Nguồn: Support Provider
Biên tập: SOI.Pro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *