Tại Sao Sự Đồng Cảm Là Chìa Khóa Giúp Gắn Kết Nhân Viên


Mỗi khi người lao động ứng tuyển cho một công việc, điều họ mong đợi là gắn bó với tổ chức, yêu thích những trải nghiệm sắp tới, có những đồng nghiệp thân thiện, vui vẻ. Và có một người lãnh đạo đồng cảm.

Những thống kê cho thấy, có mối tương quan lớn giữa sự đồng cảm của nhà quản lý với năng suất làm việc của nhân viên và lợi nhuận của doanh nghiệp. Nếu bạn còn hoài nghi, những số liệu SOI.Pro cung cấp  sau đây sẽ là minh chứng cho vai trò quan trọng của sự đồng cảm trong mỗi tổ chức.

SOI.Pro chúc bạn thành công!

Infographics_empathy- newsletter

Nguồn: Support Provider
Biên tập: SOI.Pro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *