Monthly Archives: March 2019

Nghệ thuật nói “không” với khách hàng

0

Nếu là khách hàng, bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi nhận được câu trả lời “không” lúc cần sự hỗ trợ? Bạn có cảm thấy thất vọng? Đôi khi, dù không muốn nhưng doanh nghiệp vẫn phải nói “không” với khách hàng. Từ chối khách hàng là việc không hề dễ dàng, đòi […]