Những điều NÊN và KHÔNG NÊN làm trong xử lý khiếu nại khách hàng


Đôi khi, phục vụ khách hàng tốt nhất không hẳn là cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất mà là cách doanh nghiệp đối mặt, giải quyết những khiếu nại của khách hàng như thế nào. Để giữ được khách hàng, doanh nghiệp không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải giải quyết khiếu nại của họ thật nhanh chóng.

Giải quyết khiếu nại của khách hàng không phải việc dễ dàng và đôi lúc doanh nghiệp phải đối mặt với không ít khó khăn. Chúng tôi khuyên doanh nghiệp cần tuân thủ những điều NÊN và KHÔNG NÊN dưới đây để giải quyết khiếu nại khách hàng hiệu quả đối với nhân viên làm việc với khách hàng thường xuyên.

 

f801d440-7c46-43b7-8ae5-e7a56e3ae29e

 

Nguồn: providesupport.com.

Dịch bởi: SOI.Pro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *