10 kĩ năng nổi bật về dịch vụ khách hàng


Nhân viên bán hàng là người có nhiệm vụ khơi gợi, thỏa mãn và làm hài lòng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, tạo mối liên hệ trực tiếp giữa khách hàng và doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả và chất lượng trong mỗi giao dịch còn phụ thuộc nhiều vào những kỹ năng cơ bản của nhân viên. SOI.Pro mời bạn tham khảo bản Infographic dưới đây để tìm hiểu về 10 kỹ năng nổi bật nhất.

Nguồn: Mattsfactor và Business 2 Community.
Dịch bởi: SOI.Pro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *