Monthly Archives: October 2022

SOI.Pro cập nhật công nghệ và chương trình đào tạo trải nghiệm khách hàng theo chuẩn quốc tế

0

Để cập nhật những công nghệ và phương pháp mới nhất của thế giới trong việc tạo ra những trải nghiệm khách hàng xuất sắc và xây dựng các chương trình đào tạo về trải nghiệm khách hàng, SOI.Pro cùng đối tác MBbank đã có chuyến công tác làm việc và trao đổi với các […]