8 điều nhân viên hỗ trợ KHÔNG BAO GIỜ được nói với khách hàng.


Nhân viên hỗ trợ khách hàng là những người đặc biệt quan trọng trong việc duy trì sợi dây liên kết giữa khách hàng với doanh nghiệp. Và do đó, biết được những điều nên hay không nên nói với khách cũng là một kĩ năng rất quan trọng đối với họ. SOI.Pro mời bạn tham khảo infographic dưới đây, bao gồm 8 điều nhân viên hỗ trợ không được phép nói với khách hàng của mình.

Nguồn: Salesforce.
Dịch bởi: SOI.Pro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *